Redovisning

Fakturera hur du vill när du vill

Med basmodulen Redovisning sparar du tid och får på ett överskådligt sätt snabbt fram den information som önskas för din verksamhet. Flexibilitet och användarvänlighet har alltid varit några av Pyramid Business Studios starkaste sidor och våra entusiaster anpassar det ytterligare till just din affär.

Affärssystemet Pyramid Business Studio

Basmodulen Redovisning

Redovisning

Spara tid med Pyramid Redovisning och gör redovisningen enkel och arbetsbesparande. Med effektiva sökverktyg tar du snabbt fram den information som önskas för din verksamhet!

Ryggraden i din verksamhet

Brutet räkenskapsår och förlängt räkenskapsår kan hanteras. Du har tillgång till konton, objekt och avdelning med möjlighet till ytterligare kontodimensioner. Detta tillsammans med en smidig hantering av preliminärverifikat, konteringsmallar och automatkonteringar blir ditt arbete enkelt och effektivt. Inställningar kan göras i Pyramid för att få en enkel och snabb verifikatregistrering. Med Pyramids flexibla budgethantering kan du ha många olika budgetar. Du bestämmer själv hur du vill budgetera, med eller utan bestämda perioder, årsbundet eller över flera år.

Det är resultatet som räknas

Självklart är redovisningen helintegrerad med övriga moduler i Pyramid. Med Pyramids kraftfulla sökverktyg kan du snabbt analysera ditt företags ekonomi och presentera resultatet grafiskt.

Funktioner:

  • Bas/EU Baskontoplan som standard, eller egen kontoplan
  • SIE 1-4 export
  • Konteringsmallar, automatverifikat
  • Valutahantering/valutakontroll
  • Automatisk reskontraavstämning
  • Redovisning PLUS bl.a nyckeltal och periodisering av verifikat
  • Inventarie
  • Import bokföring
  • Koncernredovisning

Produktblad

Andra relevanta basmoduler

Ännu bättre stöd för hela din verksamhet får du om du även investerar i dessa basmoduler:

CRM/Säljstöd

– heltäckande verksamhetsstöd.

Användarstudio

– redigera Pyramids dialoger själv.

Import Bokföring

– Läs in bokföringsdata.

Inventarier

– håll reda på företagets inventarier och gör avskrivningar.

Koncern-redovisning

– Pyramid i din mobil!

Phone Edition

– Pyramid i din mobil!

Redovisning PLUS

– ytterligare 7 kontodimensioner.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka