Materialplanering

Grunden vid hantering av tillverkningsorder och strukturer bestående av material, halvfabrikat och operationer.

Med basmodulen Materialplanering har du grunden för att hantera tillverkningsorder och strukturer bestående av material, halvfabrikat och operationer. MPS används för att hantera planering och beläggning av resurser. Flexibilitet och användarvänlighet har alltid varit några av Pyramid Business Studios starkaste sidor och våra entusiaster anpassar det ytterligare till just din affär.

Affärssystemet Pyramid Business Studio

Basmodulen Materialplanering

Materialplanering

Materialplanering är grunden för att hantera tillverkningsorder och strukturer bestående av material, halvfabrikat och operationer. Tillverkningsordrar kan med automatik skapas från kundorder, behovsanalys eller av andra tillverkningsorder. Produkter kan priskalkyleras och förkalkylen kan enkelt jämföras med efterkalkylen och uppdateras.

MPS

MPS används för att hantera planering och beläggning av resurser. Operationer och resursgrupper har parametrar för planering och du kan grafiskt se hur kapacitet och beläggning varierar med tiden. Rapportering kan ske direkt i verkstaden via körplanen.

Det går att välja bort funktionalitet för resursplanering och beläggning och endast köra materialplanering.

Funktioner:

 • Produkter/strukturer med material och operationer i flera nivåer
 • Halvfabrikat kan vara fiktiva eller tillverkas separat
 • Förkalkyl med olika påslag för material och operationer
 • Kundorder kan skapa tillverkningsorder(TO)
 • Flera TO och kundorder/projekt kan kopplas samman till en grupp
 • Produkter och TO kan skapas med produktkonfiguratorn
 • Inköp kan skapas från behovsanalys eller direkt från TO
 • Prognoshantering och leveransplaner
 • Körplan med operationsstämpling
 • Dokument t.ex arbetskort, pallflaggor, ritningar m.fl
 • Operationsplanering (resurser, gantt-schema, kötider, kapacitetstak, överlappning)
 • Planera grafiskt med EQ-plan
 • Legoarbeten (extern tillverkning) med koppling mot leverantörsfaktura
 • Rapportering (manuell/automatisk/blandat)
 • Rapportering via PDA
 • Kassationsrapportering
 • PIA (Produkter i arbete)
 • Efterkalkyl med möjlighet att uppdatera produkterna
 • Ingår i-analys med möjlighet att byta ingående delar
 • Flerlager med möjlighet till olika lager för in och ut
 • Lagerplats/batch ger utökad spårbarhet
 • Serienummer ger utökad spårbarhet
 • CRM kan användas som ett verksamhetsstöd i produktionen
 • Statistik och budgetering
 • Anpassningsbart med användarstudion och konsultstudion
 • Import av strukturer och rapporteringar

Produktblad

Andra relevanta basmoduler

Ännu bättre stöd för hela din verksamhet får du om du även investerar i dessa basmoduler:

CRM/Säljstöd

– heltäckande verksamhetsstöd.

Användarstudio

– redigera Pyramids dialoger själv.

Flerlager

– Filialer på olika orter? Då hjälper flerlager till att hålla reda på dina lagersaldon.

Importrutiner

– importera från externa system till Pyramid.

Koppling TA-system

– Följ dina transportuppdrag.

Lagerplatser /Batch

– hjälper dig lagra flera artiklar på en lagerplats och förvara en artikel på flera lagerplatser samt spåra varor med batchinformation.

Phone Edition

– Pyramid i din mobil!

PDA Lager

– ingår i PDA Solutions. Effektiviserar arbetet med ditt produktsortiment.

PDA Tillverkning

– ingår i PDA Solutions. Effektiviserar arbetet med materialuttag till dina tillverkningsorder.

Produkt-konfiguratorn

– skapa regler och villkor för konfigurering.

Serienummer /Serviceorder

– spårbarhet på individen och på servicearbete på respektive serienummer.

Tidrapportering

– Det ska var enkelt att redovisa tid!

Börja skriv och tryck ENTER för att söka