Projekt

Få kontroll över dina projekt, allt från offert till resultat

Med basmodulen Projekt får du detaljerad information eller en snabb överblick över projektet. Det är enkelt, alla kostnader och intäkter finns samlade på ett och samma ställe. Flexibilitet och användarvänlighet har alltid varit några av Pyramid Business Studios starkaste sidor och våra entusiaster anpassar det ytterligare till just din affär.

Affärssystemet Pyramid Business Studio

Basmodulen Projekt

Projekt

Företag som hanterar egentillverkat material, inköpta varor, tjänster och debiterbar tid behöver en bra projekthantering. Nyckeln till ett lönsamt projekt är att veta hur det går. Med Pyramid Projekt har du full kontroll hela vägen!

Pyramid det perfekta verktyget för projektledare

Med Pyramid Projekt har du kontroll över dina projekt, allt från offert till resultat. Under projektets gång kan du enkelt se hur projektet ligger till. För dig som är projektledare har du alltid möjlighet att påverka resultatet under resans gång. Alla typer av kostnader kan rapporteras mot projekt. För fakturering kan du planera delfaktureringar med hjälp av acontoplaner. Styr själv vilka transaktioner som ska faktureras med hjälp av faktura-attest.

Rapporteringar

Detaljerad information eller en snabb överblick över projektet är enkelt, alla kostnader och intäkter finns samlade på ett och samma ställe. Med tidrapporteringen bokas alla uppgifter som behövs, både för löneunderlag och projektuppföljning. För att passa många olika branscher kan fastpris/anbud, löpande och interna projekt hanteras.

Funktioner:

 • Hantering av Anbudsprojekt, ändring- och tilläggsarbeten-ÄTA, löpande arbete, kontrakt, interna projekt
 • Uppföljning av pågående arbeten
 • Effektiv rapportering av material, tid och kostnader
 • Hantering av projektstruktur med huvudprojekt och underprojekt
 • Projektinköp
 • Husarbete (RUT och ROT-arbete)
 • Fakturering
 • CRM/Säljstöd
 • E-faktura leverantör
 • Import bokföring från lönesystem
 • Importrutiner
 • Mobil arbetsorder
 • Prisinläsning
 • Redovisning PLUS
 • Tidrapportering
 • Valutaorder

Produktblad

Andra relevanta basmoduler

Ännu bättre stöd för hela din verksamhet får du om du även investerar i dessa basmoduler:

CRM/Säljstöd

– heltäckande verksamhetsstöd.

Användarstudio

– redigera Pyramids dialoger själv.

Importrutiner

– importera från externa system till Pyramid.

Mobil arbetsorder

– rapportera tid samt material i mobilen och få översikt över bokningsläget.

Phone Edition

– Pyramid i din mobil!

Prisinläsning

– läs in artiklar, avtalspriser och prislistor till ett sidoregister, alternativ direkt in i Pyramid.

Serienummer /Serviceorder

– spårbarhet på individen och på servicearbete på respektive serienummer.

Tidrapportering

– Det ska var enkelt att redovisa tid!

Börja skriv och tryck ENTER för att söka