Leverantörsreskontra

Hantera dina leverantörsfakturor på ditt sätt

Med basmodulen Leverantörsreskontra kan du registrera och kontera leverantörsfakturor enkelt, oavsett vilket sätt du föredrar. Flexibilitet och användarvänlighet har alltid varit några av Pyramid Business Studios starkaste sidor och våra entusiaster anpassar det ytterligare till just din affär.

Affärssystemet Pyramid Business Studio

Basmodulen Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra

Med Pyramid Leverantörsreskontra har du tillgång till många funktioner som förenklar ditt arbete och gör det mindre tidskrävande!

Hantera dina leverantörsfakturor på ditt sätt

Att registrera och kontera leverantörsfakturor är enkelt oavsett vilket sätt du föredrar. Du kan boka dina kostnader från leverantörsfakturan direkt mot projekt och fakturera din kund. Lika enkelt gör du inköpskontroll för rätt pris och lagervärde. Vid kontering finns alltid tillgång till redovisningens konto-, objekts- och avdelningsplan. För avstämning mot huvudbok tar du snabbt ut leverantörsreskontran på valfritt datum. Skulle din avstämning inte stämma hittar Pyramid snabbt lösningen!

Betalningar

På attesterade fakturor kan du göra betalningar på de vanligaste sätten. Pyramid ger dig förslag på vilka fakturor som ska betalas. Vid betalning kan kreditfakturor användas som betalningsmedel. Om din leverantör även är kund, kan dessa fakturor kvittas mot varandra vid betalning. Även kassarabatter och avskrivningar hanteras. Med likviditetsprognosen och åldersanalysen har du kontroll på din verksamhet!

Lägg till modul E-faktura leverantör och du får ett effektivt attestflöde och scannade fakturor.
Med modulen Giroutbetalning får du möjlighet att generera filer för överföring till Bankgirots/Plusgirots fakturabetalningsservice.

Funktioner:

  • Kontering med inköpskontroll
  • Kontering med kostnadsrapportering mot order/projekt
  • Likviditetskontroll
  • Hantering av olika valutor
  • E-faktura leverantör
  • Giroutbetalning
  • Giro Utland
  • Redovisning PLUS
  • Inventarie
  • Importrutiner

Produktblad

Andra relevanta basmoduler

Ännu bättre stöd för hela din verksamhet får du om du även investerar i dessa basmoduler:

CRM/Säljstöd

– heltäckande verksamhetsstöd.

Användarstudio

– redigera Pyramids dialoger själv.

E-faktura leverantör

– Attestflöden med en eller flera personer.

Giroutbetalning

– Betala företagets fakturor inom Sverige.

Giroutbetalning Utland

– Gör dina utbetalningar till utländska leverantörer.

Importrutiner

– importera från externa system till Pyramid.

Inventarier

– Håll reda på företagets inventarier och gör avskrivningar.

Phone Edition

– Pyramid i din mobil!

Börja skriv och tryck ENTER för att söka